OM

Fabulosis logoHej och välkommen till Fabulosis!

Fabulosis är ett bloggprojekt som vill få dig att skapa bilder och skriva tillsammans med oss. Sidan vänder sig främst till elever och lärare i Gottsunda med omnejd, men alla är välkomna.

I Fabulosis börjar vi alltid skrivandet med en bild. Du skapar först en bild. Bilden blir sedan inspirationen för någon annan som skriver en berättelse till den. Bild och berättelse publiceras här på vår hemsida Fabulosis.

Vi vill gärna samarbeta med andra elever som vill skapa bilder och skriva berättelser. Vi tycker att det är roligt om Fabulosis blir fullt med bilder och berättelser som barn i olika åldrar och från olika skolor skrivit. Fabulosis betyder fantastisk på latin och vi tror att Fabulosis kommer att bli fantastiskt! Vill du vara med?

 

Fabulosis styrgrupp

Fabulosis styrgrupp: Sharo, Darin, Johan och Klara

Vem har skapat sidan?

Fasbulosis är på sätt och vis skapad av alla som är med och bidrar med bilder och texter på vår sida. Vi är fyra elever som är med i Fabulosis styrgrupp. Vi har skapat innehållet och tillsammans med vår lärare byggt upp hur sidan ska se ut.

Vi går i årskurs 3 på Växthusets skola i Uppsala.

 

Vad är webbplatsens syfte och mottagare?

Genom Fabulosis kan du göra tre saker: 1) Skapa bilder, 2) Skapa berättelser inspirerade av andras bilder och 3) Läsa berättelser.

Vi välkomnar alla elever som vill skapa bilder och berättelser och alla som vill läsa och ta del av Fabulosis kommande bibliotek av bildberättelser. Sidan vänder sig främst till elever och lärare i Gottsunda med omnejd, men alla är välkomna.

 

Vilken är den pedagogiska kopplingen?

Genom Fabulosis har du möjlighet att nå flera av målen i Lgr 11, främst mål inom svenska och bild. Fabulosis har en lärarhandledning med förslag på hur du som lärare kan arbeta med projektet med dina elever. Vi har även en sida med mål, konkretiserade mål och kunskapskrav för projektet.

I arbetet med Fabulosis har en styrgrupp på fyra elever från årskurs 3 varit med och byggt innehållet på sidan. Genom att bygga webbplats lär man sig mycket om webbpublicering, upphovsrätt och källkritik. När du är med och bidrar på sidan får du också en möjlighet att träna på de här viktiga bitarna.

Du kan läsa mer om idén bakom Fabulosis på underfliken Idé.

 

Vilken upphovsrätt har materialet på sidan?

Allt som publiceras på sidan har upphovsrätten CC by-nc-sa där inte annat anges. Alla som skickar in material till Fabulosis får information om att det är den licensen som gäller.

 

Motivering till varför Fabulosis ska vinna pris i Webbstjärnan

Vår blogg är bäst för att vi samarbetar med varandra och lär oss mycket och har kul tillsammans. På vår sida har vi filmer som vi gjort själva. De är jättebra för att vi visar hur man gör och man lär sig mycket.

Om vi vinner så kommer vi att dela vår vinst med våra klasser, 3A och 3B på Växthuset. Våra klasser var de som testade Fabulosis först och de har stöttat oss hejat på oss!

 

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att skapa bilder och skriva berättelser. Vi har också lärt oss att samarbeta. Vi har lärt oss att det är jobbigt att göra film, det tar tid, men det är jätteroligt. Vi kommer att lära oss ännu mer 🙂